Oferta

Spółka oferuje profesjonalne usługi związane z:

  1. Badaniem sprawozdań finansowych;
  2. Przeglądami jednostkowych sprawozdań finansowych;
  3. Audytem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  4. Weryfikacją prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych;
  5. Bieżącym doradztwem księgowym i podatkowym;
  6. Udziałem w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych;
  7. Analizą sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych;