O firmie

„AK-PA” Biuro Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. powstała w 2007 roku,
działalność rozpoczęła od 1 stycznia 2008 roku.

Spółka uzyskała przewidziane prawem rejestracje:

NIP583-300-61-53
REGON220531313
KRS0000295949

Numer na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 3325.

Kapitał zakładowy Spółki:70 000,00 zł
Zarząd Spółki: jednoosobowy
Prezes Zarządu: Elżbieta Smogur

Zespół

Spółka zatrudnia lub współpracuje na stałe z biegłymi rewidentami:

Elżbieta Smogur – biegły rewident, nr ewidencyjny: 3693.
Anna Bień-Szymańczak – biegły rewident, nr ewidencyjny: 9300.
Danuta Wójcik – biegły rewident, nr ewidencyjny: 8891.

Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest: